Moedig en mild

Laten we ons niet opsluiten in onszelf
en ons blindstaren op het louter eigenbelang,
maar beseffen geroepen te zijn
de ander gelukkig te maken.

Titus Brandsma, 1935

 

herdenking Titus Brandsma 1942-2017

 

Op woensdag 26 juli 2017 is de 75e sterfdag van Titus Brandsma feestelijk herdacht, in aanwezigheid van de generale overste van de karmelieten pater Fernando Millán Romeral, bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en vele anderen. De dag had als thema meegekregen: Titus Brandsma - Moedig en mild.

Sprekers in het ochtendprogramma waren:
- Falco Thuis, voorzitter Vrienden van Titus Brandsma (de tekst van zijn openingswoord vindt u hier)
- Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester Oss (de tekst van haar inleiding vindt u hier)
- Fernando Millan Romeral, prior generaal Karmelieten
- Inigo Bocken, directeur Titus Brandsma Instituut (de tekst van zijn inleiding vindt u hier)

 

In de middag was er een forumgesprek over de betekenis van Titus Brandsma voor de praktijk van ondermeer religieus leven, journalistiek, kerk, onderwijs en wetenschap. Deelnemers aan dit gesprek waren:
- prof. dr. Kees Waaijman o.carm. van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen
- prof. dr. Joan Hemels van de Universiteit van Amsterdam
- bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch
- Marieke Peters-Hendriks van het Titus Brandsma Lyceum in Oss
- dr. Anne-Marie Bos o.carm. van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen

 

De dag werd besloten met een stemmige Eucharistieviering, waarin bisschop de Korte voorging in concelebratie met prior generaal Fernando Millan Romeral en prior provinciaal Jan Brouns.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729