Nieuw boek over Titus Brandsma

 

 

Vriendenboek Titus Brandsma

 

Titus Brandsma zette zich in veel verschillende zaken: van wetenschap, journalistiek, onderwijs tot allerlei zaken waarvoor mensen een beroep op hem deden. Wie was deze man, wat bewoog hem?
Het Vriendenboek Titus Brandsma belicht hem van al deze verschillende kanten. Het maakt zijn veelzijdige inzet en grote betrokkenheid zonder meer duidelijk.

“Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht als vriend en filosoof, journalist en professor, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en dierenvriend.
Iedere keer een paar pagina’s waarin hij in beeld en aan het woord komt. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven vanuit God.”
Uit de inleiding van het Vriendenboek

Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman
Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

Verkooppunten:
• Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
• Karmel Boxmeer, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer

Bestelling per internet:
Titusbrandsmavrienden@karmel.nl
Titusbrandsma@karmel.nl

Voor verkooppunten zie ook: www.Karmel.nl en www.TitusBrandsmaMemorial.nl.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729