STEUN ONS - WORD VRIEND

Vrienden voelen zich betrokken bij het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma.
U wordt reeds VRIEND voor minimaal € 10,- per jaar.
Vriend zijn kunt u op verschillende manieren uitdrukken:
• Door een gift, eenmalig of periodiek.
• Door een nalatenschap of erfenis.
Wij kunnen u hierover adviseren.
• Door een machtiging voor een periodieke afschrijving.
Vraag hiervoor een machtigingskaart bij de Vrienden.
Of download hier de PDF-versie van de machtigingskaart.

Wilt u zich aanmelden als VRIEND VAN TITUS BRANDSMA?
• telefonisch: 024-3602421
• e-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
• post: Stijn Buysstraat 11,
6512CJ NIJMEGEN.

Stichting Vrienden van Titus Brandsma
RABO: NL62 RABO 0135897491
ABN-AMRO: NL11 ABNA 0230007732

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729