Titus Brandsma Gedachteniskerk

De Titus Brandsma Gedachteniskerk is een open kloosterkerk van de Karmelieten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de kerk alle dagen geopend. Veel mensen lopen even binnen om de weldaad van de stilte te zoeken, hun zorgen met Maria of Titus Brandsma te delen, of er gewoon te zijn. De binnenruimte ademt een sfeer van stilte, openheid en gastvrijheid. Het lege midden, met de twee tafels, de lezenaar en het altaar, vormt het liturgisch centrum. Een ieder die wil kan hier plaats nemen. Er zijn vier vieringen per dag. Alle vieringen zijn voor iedereen toegankelijk om te vieren, te bidden en stil te zijn: staan voor Zijn Gelaat. U bent van harte welkom.

Weekschema der vieringen
maandag t/m vrijdag 8.00 uur psalmviering
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag 9.00 uur eucharistieviering met gedachtenis van Titus Brandsma
maandag t/m vrijdag 12.30 uur stilteviering
maandag t/m donderdag 19.00 uur viering rond het evangelie
zaterdag 12.30 uur rond de karmelregel
zaterdag 17.00 uur eucharistieviering
tweede zaterdag van de maand 19.00 uur eucharistie Slavisch-Byzantijnse ritus
zondag 10.30 uur rond het evangelie: eucharistieviering
De kerk is iedere dag open van 8.00 – 16.00 uur,
maandag en vrijdag vanaf 10.00 uur.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729