Expositie: VENSTERS van de ZIEL

In de periode van Pasen tot en met de zomer van 2019 worden in de gang, de Titus Brandsmazaal en de Vincentius¬zaal schilderijen van Agnes Linssen-Wasser tentoongesteld.

Ze toont ons schilderijen die geïnspireerd zijn door de schoonheid van de schepping, het wonder van het leven en het gaan van haar geestelijke weg. Daarnaast heeft ze de zeven “Ik Ben” woorden van Jezus uit het Johannes Evangelie verbeeld. (Deze hangen in de gang.)

Agnes is afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende kunsten in Arnhem, en heeft lessen gevolgd bij Berend Hendriks, Jan de Kok en Alexander Smith.

 

Inloopmiddag

Op zaterdag 11 mei en 1 juni zijn er inloopmiddagen, van 14.30 – 16.30 uur, waarbij u in gesprek kunt gaan met de kunstenares.

Van een aantal van haar werken zijn kaarten te koop.

Voor meer informatie zie: www.agneslinssenwasser.nl

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729