Geleefde spiritualiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANDELEN IN STILTE

Een dag om de dagelijkse drukte los te laten.
De tijd nemen voor bezinning, genieten van de natuur, stilte.

In een afwisseling van wandelen in stilte en verblijven op een (overdekte) plaats, ook in stilte, hopen we tot onszelf en tot onze diepere Bron te komen.

We krijgen enkele ‘richtingwijzers’ mee voor onze bezinning onderweg, door
- een korte toelichting van de dag, en een mindfulness oefening vóór ons vertrek;
- enkele bezinnende teksten die ons worden meegegeven voor onderweg;
- een eenvoudige viering, met verstilde uitwisseling, tegen het einde van de wandeling.

praktische gegevens

dag en tijd: zaterdag 25 november 2017, begin in het TBM (Stijn Buysstraat 11): 9.15 uur en terug ca. 17.00 uur
kosten: € 7,50
begeleiding: Mariet Haarman (mindfulness trainer) en Marieke Rijpkema
aanmelding: vóór 18 november
en verder: s.v.p. zelf brood en drinken meenemen voor onderweg; voor de terugweg kan het handig zijn een OV-kaart mee te brengen

 

FILM EN SPIRITUALITEIT

Dit najaar staan er twee films op het programma in de serie ‘film en spiritualiteit’.

Samen kijken we naar de film, en wisselen na afloop onze gedachten en ervaringen erbij uit.
Wat hebben ze ons te zeggen als het gaat om ons eigen leven?

vrijdag 17 november
Dead man walking
een film van Tim Robbins

Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt in zijn laatste dagen ondersteund door zuster Helen.
Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
Wat gebeurt er allemaal, als je je laat leiden door barmhartigheid, hoe lang en hoe ver ?
De film nodigt uit tot een oprechte gedachtewisseling.

vrijdag 15 december
The Return
een film van Andrei Zvjagintsev

Een vader heeft om onduidelijke redenen zijn gezin verlaten. Zijn afwezigheid heeft gaten geslagen in zijn gezin.
Na twaalf jaar keert hij terug naar zijn twee zonen .
Hij neemt zijn zonen mee om een paar dagen te vissen op een afgelegen eiland.
Zal het hem lukken de band met zijn kinderen te herstellen?

praktische gegevens

data: 17 november en 15 december 2017
tijd: vrijdag 16.00 – ca. 19.30 uur
kosten: € 7,50 per keer
voor koffie / thee / bouillon
(zelf brood meenemen s.v.p.)
begeleiding: Bouke Halma en Agnes Linssen

ERICA – Vijf woorden om de Weg te gaan

(speciaal voor 20-40 jarigen)

Erica is zes jaar oud
Ze zingt, ze danst, ze springt

Kleine handjes grijpen om zich heen
Alles ontdekken, alles beleven
Er is geen grens,
en geen horizon
Al het zichtbare is één grote uitnodigende hand

Er zijn woorden,
maar nauwelijks verbanden
Veel meer verbazing om alles wat is.

Op zoek naar de oorsprong en naar de dag van morgen,
de toekomst,
en daar voorbij.

Erica is een spiritueel pad, een innerlijke houding waarin je groeien kan. Een snoer met vijf kralen, geen begin, geen einde. Op welk pad wandel jij?
Erica is een meisje van zes dat ons inwijdt in het Geheim van ons bestaan.
Laat jij je leiden? Ga je dat kind achterna?
Erica bestaat uit een vijftal meditaties in dichtvorm, waarin steeds nieuwe lagen zichtbaar worden.
Lees jij mee?

Je ontvangt het boekje, geschreven door Frans Croonen, en we lezen het samen in delen. We gaan in gesprek over het verlangen van Erica, en dat van ons zelf, over de binnenkant van ons bestaan.

praktische gegevens

data: 30 sept., 14 okt., 28 okt., 11 nov. en 25 nov. 2017
tijd: zaterdagmorgen 10.15 – 12.15 uur
deelnemers: speciaal voor 20-40 jarigen
kosten: € 50,- voor de hele serie (inclusief het boekje ‘Erica’)
begeleiding: Frans Croonen, coach en geestelijk begeleider (zie: www.zinenzijn.nl)

KARMELREGEL

Trek op iedere plaats waar je woont, weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte die God is.

In de Karmelregel tekent zich een geestelijke weg af. Een weg die naar God voert. Of liever: die God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.
We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.
Na iedere bijeenkomst kunnen we ons aansluiten bij de viering rondom de Regel van de Karmel-gemeenschap.

praktische gegevens

data: 9 sept. / 14 okt. / 18 nov. / 16 dec. 2017; 20 jan. / 24 feb. / 17 mrt. / 14 apr. 2018
tijd: zaterdagmorgen 10.15 – 12.50 uur
kosten: € 55,00
begeleiding: Hettie Berflo, Marieke Rijpkema

 

MEDITATIEF ZINGEN

Samen
in een sfeer van stilte en eenvoud.

Stem geven
aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid.

Genieten
van de volheid van muziek en tekst.

Ons lichaam
de ruimte
de herhalingen
het luisteren
de stilte
alles kan helpen ons te openen
voor de diepere lagen van ons leven.

We zingen liederen rond een thema passend bij het kerkelijk jaar.
Het liedmateriaal is gekozen uit kerkelijk liedrepertoire uit diverse bronnen en tijden, antifonen (korte herhaalbare kernteksten), en tekstfragmenten uit de Schrift, de mystieke traditie of de poëzie.
De bijeenkomsten kunnen afzonderlijk gevolgd worden.
Iedereen die graag zingt is welkom.
Graag uiterlijk een week van te voren aanmelden i.v.m. de te maken kopieën.

praktische gegevens

data: 23 september (thema: Vrede), 8 december 2017 (thema: Advent)
tijd: zaterdag 13.30 – 16.00 uur
kosten: € 7,50 per keer, incl. kopieën
begeleiding: Anne-Marie ter Beke

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729